VIDEO: Ajastukontsert „1869“ – Ometi

21. juunil leidis laulupidude sünnikodus Tartus peo 150. sünnipäeva auks aset laulupidude ajas rändamise päev. Kontsertide ühine pealkiri oli „Ometi“ ning need viisid publiku ajas 150, 100 ja 50 aastat tagasi.

„Ometi“

Laulupidude lukku süvenedes sai selgeks, et laulupeo tunnussõna on – ometi.
Nagu ka Eesti riigi. Nagu ka eesti rahva.

Kõige kiuste, ikkagi, siiski, kõigest hoolimata, vaatamata sellele,
et I laulupeo korraldamiseks saadi ametlik luba alles 20. veebruaril 1869,
et kogumikule „Eestirahva 50-aastase Jubelipiddo-Laulud“ andis Liivimaa konsistoorium lõpliku trükiloa alles 20. aprillil ja Tartu tsensor kinnitas selle 5. mail, ja kui juurde arvata veel trükkimise ja laialisaatmise aeg, siis ei saadud noote tervikuna kasutada rohkem kui kuus nädalat,
et Jakobson oli astunud laulupeoga opositsiooni ja tegi korraldajaile etteheiteid,
et
et
et
ometi

Tartu laulupeo lavastajad
Anu Lamp, Karl Laumets, Riina Roose

Loe siit rohkem